φωτογραφίες... και αφίσσες


άδεια αφίσα...φωτογραφίες Στεφανία Μιζάρα 


''όταν η κόκκινη κλωστή χάθηκε στο μεγάλο δάσος''

 

ονειρόπετρα